Při nahlížení do katastru nemovitostí se můžete setkat s řadou zkratek, které vám mohou být poměrně neznámé.

Vysvětlivky zkratek druhu mapy:

S-SK GS
mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v sáhovém měřítku

S-SK GD
mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v dekadickém měřítku

S-SK ŠS
mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v sáhovém měřítku

S-SK ŠD
mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v dekadickém měřítku

Ins. A
mapa v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) vyhotovená podle Instrukce A

THM-G
technickohospodářská mapa grafická

THM-V
technickohospodářská mapa číselná

FÚO
mapa zpracovaná technologií fotogrammetrické údržby a obnovy

ZMVM
základní mapa velkého měřítka

KM-D
katastrální mapa digitalizovaná v původním souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském

KMD
katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK

DKM-KPÚ
digitální katastrální mapa vyhotovená na podkladě výsledků pozemkových úprav

DKM
digitální katastrální mapa

Ost.
mapa výše neuvedená

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.