Podle občanského zákoníku, každá nemovitost, jejíž vlastníci nebudou dostatečně identifikováni, propadne státu. A to už k 1. lednu roku 2024. Co ale přesně znamená „dostatečně identifikováni“? 

Vlastník nemovitosti je správně identifikován jménem, příjmením, adresou trvalého bydliště a rodným číslem (případně datem narození, pokud RČ nemá).

Nejčastější chyby

Velmi často se stává, že je u nemovitosti uvedeno pouze jméno a příjmení. Což zdaleka nestačí. Chyby se dělají i v zápisu adresy bydliště. V katastru musí být uvedeno celé, nestačí tedy jen jméno obce apod. 

Podobné nedostatky většinou vznikají u osob, které již nežijí, např. zemřeli během 2. světové války, a neměli žádné dědice. Nebo dědicové jsou, ale majetek nebyl z nejrůznějších důvodů zahrnut v dědickém řízení a nemovitosti tak stále zůstávají zapsány na původní majitele.

Katastr si raději zkontrolujte

Rozhodně kontrolu katastru nepodceňte. Na seznamu mnohdy figurují i hodnotné nemovitosti, které její majitelé běžné obývají. Kompletní informace také mohou chybět u některých spoluvlastníků. I to je důležité si ohlídat.

Seznam nemovitostí, které mají nedostatečně identifikované vlastníky, je uveden na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podobné seznamy často zveřejňují také jednotlivé obce.

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.