1. zásada intabulance – ke vkladu či záznamu dochází na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu.
  2. zásada dispoziční – ke změně věcných práv dochází na základě návrhu na vklad
  3. zásada priority – katastr dodržuje časové pořadí zápisů
  4. zásada legality – všechny zápisy v katastru nemovitostí jsou platné pokud jsou v souladu s danými zákony
  5. zásada speciality – zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost zápisu
  6. zásada dobré víry – důvěra, že data v katastru nemovitostí jsou v souladu se skutečností (zápisy od 1. 1. 1993)
  7. zásada veřejnosti – každý má přístup k obsahu katastru nemovitostí
  8. zásada oficiality – všechny změny se zapisují na základě úřední povinnosti

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.