Jestliže ukončíte celý složitý proces rozvodu a majetkového vypořádání tak, že získáte nemovitost, která bývala společným jměním manželů, k úplné svobodě vám chybí ještě poslední krok. Vymazat exmanžela/ku z katastru nemovitostí. A jak na to?

Mnoho lidí se domnívá, že uzavřením dohody, nebo rozhodnutím soudu o vypořádání společného jmění, se celá věc uzavírá. Což není zdaleka pravda a člověk na tuto nevědomost může tvrdě doplatit. Do tří let od zániku společného majetku je nutné tuto změnu vlastnictví zapsat k nemovitosti do katastru. Po uplynutí této doby platí, že se na nemovitost uplatní zákonná fikce (bez ohledu na předchozí dohody nebo rozhodnutí). To znamená, že nemovitost budou mít bývalí manželé v podílovém vlastnictví a tyto podíly budou stejné.

Účastník řízení o vymazání jsou oba bývalí partneři

Aby ke změně vlastnictví u nemovitosti došlo, musíte nejdříve podat návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. To je možné jak elektronicky ve speciální aplikaci, tak v listinné podobě. Zaplatíte za to poplatek 2 000 Kč. 

V první, obecné části návrhu na vklad musíte uvést osobní informace účastníků řízení. A to jak vaše, tak vašeho exmanžela/vaší exmanželky. Je to nutné, protože vlastníky nemovitosti jste v tento okamžik ještě oba. V případě, že by na nemovitosti bylo zástavní právo, ke změně bude potřeba ještě souhlas zástavního věřitele (typicky jde o banku).

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.