Advokátní úschova je praktický nástroj v momentě, kdy prodáváte, nebo kupujete nemovitost. Během této transakce se manipuluje s velkými obnosy peněz a pro obě strany je důležité mít jistotu, že se nestane něco neočekávaného. Právě tu vám poskytne advokátní úschova. Nevíte, co to je, nebo jak to funguje? V dnešním článku vám to přiblížíme.

Dvacet dnů je doba, která musí proběhnout mezi podpisem kupní smlouvy a tím, než se nemovitost definitivně přepíše na nového majitele. Je to ochranná lhůta, během které může kupující stáhnout návrh na vklad katastru nebo sám katastrální úřad může tento návrh zamítnout. A pokud by došlo k zastavení procesu z jakéhokoliv důvodu a kupující již převedl peníze na účet prodávajícího, mohl by mít problémy s tím, jak je dostat zpět. Přesně kvůli tomu vznikla advokátní úschova.

Na základě smlouvy jsou peníze kupujícího svěřeny nezávislé straně (advokátovy, notáři, bance). Po zapsání nemovitosti do katastru a dodání nového vlastnického listu, vyplatí tato třetí strana smluvené peníze. Pokud by k doložení přepisu v katastru nedošlo, kupující, který třetí straně svěřil peníze, je dostane zpět. Tato služba navíc nechrání jenom kupujícího. Díky ní má prodávající jistotu, že druhá strana disponuje hotovostí potřebnou k nákupu nemovitosti. 

 

Úschova u advokáta, notáře či banky?

Nejčastěji se využívá úschova u advokáta. Ti by k tomu měli mít vytvořený speciální účet vedený na jejich jméno, ale označený jako advokátní úschova. Tato služba je poskytnuta na základě smlouvy, kde jsou přesně stanoveny práva a povinnosti všech stran. Výše odměny poté závisí na domluvě. Žádné fixní tarify neexistují. Zpravidla se odvíjí od hodnoty uložených peněz. Např. za úschovu 5 milionů zaplatíte zhruba 3 až 8 tisíc.

Celkově se však větší důvěře u lidí těší notáři. To, že jim stát svěřil možnost provádět mnohé úřednické funkce, jim dodává jistou auru jistoty. Je však nutné vzít do úvahy, že poplatky za úschovu jsou u notářů již fixní – konkrétně zaplatíte 13 600 Kč. Velmi bezpečná je také úschova u některé z velkých tradičních bank. 

 

Vyhněte se úschově u realitních kanceláří

Pokud provádíte převod nemovitosti skrze realitní kancelář, je možné, že vám úschovu nabídne ona sama. Na to je však dobré dát si pozor. Realitní kanceláře jsou soukromé komerční subjekty a s přijatými penězi mohou disponovat libovolně. Navíc, kdyby náhodou došlo ke krachu, vaše peníze by mohly být nenávratně ztraceny. Proto je pravděpodobné, že žádná solidní realitka vám tuto možnost ani nenabídne. Naopak spíše vám nabídne úschovu u prověřeného advokáta.

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.