Díky novému znění občanského zákoníku se zcela mění to, jaký význam má katastr nemovitostí. Ten se stal jediným důkazem vlastnictví domu, bytu či pozemku. Z toho vyplývá, že o nemovitost lze přijít pouhou změnou v zápisu v katastru, a to naprosto nepozorovaně, bez vědomí vlastníka. Může se jednat o cílený podvod nebo třeba jen o nedbalost pracovníka úřadu.

Pokud byl dřív v katastru zapsán někdo jiný než majitel nemovitosti, jeho skutečný vlastník se mohl kdykoliv domoci změny tohoto zápisu. Došlo-li by k podobné situaci dnes, musí být nesprávný zápis opraven do 3 let jinak je automaticky považován za správný.

Právní úprava totiž počítá s tím, že každý vlastník by měl ve vlastním zájmu sledovat údaje zapsané v katastru nemovitostí a pokud objeví chybu, musí ji neprodleně hlásit. Zákoník stanovuje lhůtu tak, že se vlastník musí bránit maximálně měsíc ode dne, kdy se o mylném zápisu dozvěděl a nejdéle do 3 let od provedení zápisu.

Při zmeškání této lhůty je oprávněný vlastník chráněn jen proti nepoctivému nabyvateli. Dokazování této pravdy však probíhá už jen soudní cestou, proto nepodceňujte pravidelné nahlížení do katastru.

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.