Vlastníci nemovitostí mají před sebou nový úkol. Označit hranici svého pozemku. K tomu je brzy vyzve katastrální úřad. V České republice se totiž budou všechny pozemky nově zaměřovat v rámci aktualizace map katastrálních úřadů. Jak to bude probíhat a proč?

Při provádění digitalizace katastrálních map se přišlo na to, že některé mapy byly naprosto špatné a poničené. Tím pádem nebyla žádná jiná možnost převedení do jejich digitální podoby, než vyrazit do terénu a mapu nově vytvořit.


„Druhou skupinou lokalit, ve které chceme nově mapovat, jsou zastavěná území obcí, ve které už v minulosti proběhly pozemkové úpravy a je velmi účelné mít v celém katastrálním území mapu stejně přesnou,“ vysvětluje místopředseda zeměměřičského a katastru nemovitostí Karel Šencel.

Nová mapa vzniká úplně jiným postupem, než vznikala ta předešlá. Všichni vlastníci se sezvou na místo svých nemovitostí, vyzvou se k označení svých hranic. Informaci o zaměření budou lidé dostávat dva měsíce předem, aby se mohly zúčastnit všechny strany.Komise se bude snažit u každého jednotlivého lomového bodu hranic společně se všemi vlastníky, tedy i sousedních nemovitostí, najít shodu, kudy hranice skutečně vede. Poté ji komise označí a následně zaměří.

„Když nebudete souhlasit s tím, co tvrdí soused, tak komise tam bude od toho, aby se snažila spor vyřešit. Pokud se sousedé neshodnou, tak hranice bude označena jako sporná. Na návrh jednoho z vlastníků rozhodne poté soud, kudy hranice vede,“ říká Karel Šencel.

Celý článek a rozhovor na Seznam.cz


Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.