První starost s daňovým přiznáním začínají hned zkraje roku. Do konce roku je nutné finančnímu úřadu dodat hned dva papíry – daňové přiznání k silniční dani a k dani z nemovitých věcí. Vše si blíže představíme v dnešním článku. 

 

Daňové přiznání k silniční dani

Toto přiznání musíte odevzdat do 31. ledna 2022. Není však nutné platit daň dopředu, stačí až zpětně. Navíc nevadí ani když se několik dní opozdíte. Penále začne nabíhat až od 6. pracovního dne. V případě, že se přeci jen zpozdíte, platí se pokuka 0,05 % ze stanovené daně. Jestliže ale tato částka nepřekročí 200 Kč, nebude ji úřad ani požadovat.

Kdo tedy musí platit silniční daň? Každá fyzická a právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v ČR a je zapsána v technickém průkazu. Pokud nevznikla daňová povinnost už provozovateli vozidla, může být poplatníkem daně také zaměstnavatel, který zaměstnanci vyplácí cestovní náklady za využívání jeho vlastního automobilu při výkonu práce. U vozidla, kde je více poplatníků, tak hradí daň společně a nerozdílně.

 

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

I toto přiznání je nutné dodat do 31. ledna 2022. Lhůta pro zaplacení celé částky, či první splátky, je poté až 31. května 2022. 

Toto daňové přiznání musí podat všichni ti, kdo v loňském roce (2021) nově nabyli do vlastnictví ne/bytovou jednotku, pozemek nebo zdanitelnou stavbu. Na druhou stranu ho nepodává ten, kdo ho podal již dříve, v uplynulých letech, a nezměnily se u něj skutečnosti rozhodné pro stanovení daně.

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.