Katastrální úřad je správní úřad, který především vykonává státní správu katastru nemovitostí České republiky. Rozhoduje o vkladech a záznamech do něj, činí v něm poznámky, opravuje chyby apod. Dále např. spravuje základní státní mapová díla, schvaluje změny hranic katastrálních území nebo změny pomístního názvosloví. Řídí ho ředitel jmenovaný a odvolávaný předsedou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který je katastrálnímu úřadu jako ústřední správní úřad nadřízen.Český úřad zeměměřický a katastrální

od sídlištěm 9/1800
18211 Praha 8
Tel: 284041111
Fax: 284041204
e-mail: cuzk@cuzk.cz
ID datové schránky:uuaaatg
Předseda: Ing. Karel Večeře
Úřední hodiny:
Podatelna
Pondělí 08:00-17:00
Úterý 08:00-15:00
Středa 08:00-17:00
Čtvrtek 08:00-15:00
Pátek 08:00-13:00

Působnost katastrálního úřadu

Působnost a organizace katastrálních úřadů je stanovena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, a při své činnosti se řídí zejména katastrálním zákonem č. 256/2013 Sb. a katastrální vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Katastrální úřad v současnosti

Od roku 2004, kdy byly zrušeny katastrální úřady organizované podle jednotlivých okresů, je v každém kraji jen jeden katastrální úřad, který má ale několik katastrálních pracovišť, jakožto svých vnitřních organizačních jednotek.Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.