Pokud potřebujete prokázat svoji bezdlužnost, můžete potvrzení získat hned na několika místech: na Finanční správě ČR, Celní správě ČR, okresní správě sociálního zabezpečení a na pobočkách zdravotní pojišťovny. Zároveň nesmí být při podání tato bezdlužnost starší 30 dnů. Jaký je ale konkrétní postup na jednotlivých úřadech? V dnešní článku si to podrobně vysvětlíme. 

 

Zajištění bezdlužnosti na finančním úřadě

Tento druh bezdlužnosti od vás budou nejčastěji požadovat banky při žádostech podnikatelů o úvěr. Jeho získání navíc není nijak náročné. Je možné o něj požádat i online. K vydání potvrzení použijte formulář dostupný na internetu (pod názvem „Obecná písemnost určená pro podání orgánům Finanční správy ČR“). V online formuláři stačí vybrat příslušný finanční úřad, typ daně označit jako „bez určení daně“ a poté vám našeptávač nabídne políčko „žádost o potvrzení bezdlužnosti“. Finanční úřad umožňuje odeslat tento dokument bez podpisu – v tom případě si ale musíte vytisknout tzv. e-tiskopis a ten dodat do 5 dnů na příslušnou pobočku úřadu.

 

Zajištění bezdlužnosti u VZP a ostatních pojišťoven

Pokud jste klientem VZP můžete požádat o vyúčtování pojistného na veřejné zdravotní pojištění. To vám vydají zdarma a na počkání na jakékoliv pobočce. Navíc k tomu stačí mít u sebe občanský průkaz, není tedy nutné zdlouhavě vyplňovat různé formuláře. Je-li vše v pořádku (nemáte vůči pojišťovně žádné neuhrazené závazky) vydá vám stejný pracovník potvrzení o bezdlužnosti. Opět bezplatně a na počkání.

Jestliže máte u pojišťovny neuhrazené penále nebo nedoplatek na pojištění, potvrzení o bezdlužnosti dostanete až v momentě, kdy tento dluh uhradíte. Podobný postup je navíc možné aplikovat i na další pojišťovny, nejen na VZP.

 

Zajištění bezdlužnosti na celní správě

Úřady pověřené správou daní a cel vám vydají potvrzení o tom, že v rámci jejich působnosti nemáte žádné daňové nedoplatky. Požádat o vydání dokumentu můžete příslušný úřad podle sídla firmy či trvalého bydliště. Navíc není potřeba použít speciální tiskopis, ze žádosti o bezdlužnost musí být patrných jen několik údajů – název firmy, IČ, sídlo, nebo jméno, příjmení, bydliště, datum narození a důvod, proč o dokument žádáte. Žádost musíte doručit osobně na pobočce, přes datovou schránku nebo poštou. Zároveň je nutné uhradit poplatek 100 Kč v podobě kolku, který na žádost nalepíte. Popřípadě přiložit kopii dokladu o úhradě poplatku na bankovní účet.

 

Zajištění bezdlužnosti u ČSSZ

U České správy sociálního zabezpečení můžete o bezdlužnost požádat online. Konkrétně na jejich webových stránkách je k dispozici formulář „Potvrzení o bezdlužnosti fyzických osob – OSVČ a zaměstnavatelů“. Tento dokument je pro fyzické osoby vedené u ČSSZ jako osoby samostatně výdělečně činné nebo jako zaměstnavatelé. Současně je k dispozici formulář „Potvrzení o bezdlužnosti právnických osob – zaměstnavatelů“. Pro vyplnění a odeslání žádost je nutné se přihlásit do ePortálu ČSSZ pomocí přihlašovacích údajů ke své datové schránce. Důležité je před odesláním nezapomenout vybrat způsob, jakým vám bude potvrzení o bezdlužnosti doručeno – do datové schránky, poštou nebo osobně.

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.