Čím dál více lidí se rozhoduje darovat byt či dům svým potomkům ještě za života. Důvod je jasný. Darování nemovitosti je rychlejší a jednodušší než její dědění. Navíc má původní majitel jistotu, že vše bude rozděleno přesně podle jeho představ. Úplně se tak předejde případným sporům o dědictví. Celý proces darování si v dnešním článku představíme a ukážeme si, na co si dát pozor. 

Darovací smlouva

Mezi blízkými příbuznými je darování nejlepším způsobem, jak předat nemovitost. Základem každého takového převodu je písemná smlouva. V té musí být povinně několik údajů: jména, adresy a data narození všech zúčastněných stran a také podrobný popis předávané nemovitosti. Podrobný je zde klíčové. Popis musí být doopravdy důkladný – musí v něm být vše od popisu garáže k případným břemenům. Pokud v něm bude něco chybět, může to být důvodem k zamítnutí návrhu na vklad. Pouhé vyhotovení darovací smlouvy totiž nestačí, vlastnictví je předáno až v momentě, kdy je tato změna zapsána do katastru nemovitostí.

Placení daně

Další výhodou tohoto druhu převodu je, že pokud probíhá mezi příbuznými, nemusí se platit darovací daň. A pokud darování probíhá v přímé nebo vedlejší rodinné linii nebo mezi partnery, kteří spolu žijí alespoň rok ve společné domácnosti, dochází k osvobození i od daně z příjmu. Zdanění je nutné jenom v případě, že obdarovaný nemovitost do pěti let od získání prodá. Při předání mezi nepříbuznými musí být tento dar uveden v jejich daňovém přiznání.

Lze dar vrátit nebo získat zpět

Samozřejmě se může stát, že si dárce svoje rozhodnutí rozmyslí a bude si chtít dar vzít zpět. Možné to je, ale jenom za určitých podmínek. To samé platí i obdarovaného – i on může za v některých případech dar vrátit.

Darující může svoji nemovitost získat zpět, pokud se ocitl v hmotné nouzi nebo obdarovaný hrubě porušil mravy. Za to se považuje nedostatečná péče o nemovitost, fyzické či psychické napadení dárce, odmítnutí pomoci darujícímu v nouzi apod. Příjemce může dar vrátit, pokud není dopředu upozorněn na faktické nebo právní vady získané nemovitosti

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.