Daň z nemovitosti je splatná do 31. května každý rok. Víte, jak velkou daň budete platit, kam ji musíte zaplatit a jaké jsou pokuty za pozdní zaplacení?


Pokud jste byli povinni podávat přiznání k dani z nemovitosti, tak přiznání už musíte mít dávno podané. Pokud ale pouze platíte daň z nemovitosti, tak termín platby je teprve v květnu. Víte, jak a kam tuto daň zaplatit?

Daň z nemovitosti je místní daň, která se platí každý rok a je jedním z příjmů do rozpočtu místních samospráv. Přiznání k dani z nemovitosti se podává pouze jednou, vždy při pořízení nové nemovitosti. Rozhodné je, zda v minulém roce byla podána žádost o vložení nemovitosti pod vaším jménem do katastru nemovitostí.

Toto daňové přiznání pak máte povinnost podat do konce ledna roku následujícího po roce, kdy jste se stali majitelem nemovitosti. Na základě daňového přiznání k dani z nemovitosti je vám vyměřena daň z nemovitosti, kterou jste povinni platit každý rok, i když daňové přiznání už podávat nemusíte.
Vše, co potřebujete vědět o platbě daně z nemovitosti v roce 2019


Daň z nemovitosti 2019: kdy dostanu složenku

V letošním roce se složenky už začaly rozesílat 16. dubna, rozesílání bude ukončeno 22. května. Celkem bude rozesláno zhruba 3,3 milionů obálek a podkladů pro zaplacení daně z nemovitosti.

Pokud jste tedy zatím ještě nedostali složenku pro zaplacení daně z nemovitosti, tak vůbec nemusíte panikařit, složenky budou distribuovány ještě během května.


Jak se rozesílají složenky k dani z nemovitosti? Samotná složenka, nebo informace k dani z nemovitosti vám můžou přijít následujícími způsoby:

 • Pokud jste fyzickou osobou a nemáte datovou schránku, tak obdržíte do poštovních schránek bezplatnou daňovou složenku, nejpozději poslanou 22. 5. 2019.
 • Pokud jste se jako fyzická osoba přihlásili k zasílání údajů emailem, tak dostanete všechny potřebné údaje do emailu, email bude rozeslán do 3. 5. 2019.
 • Pokud jste k placení daně přihlášeni prostřednictvím SIPO, tak úhrada daně proběhne v průběhu května dle způsobu platby a podmínek České pošty.
 • Jako fyzická osoba s datovou schránkou, fyzická osoba podnikající a právnická osoba dostaneteinformaci o daňové povinnosti do datové schránky do 6. 5. 2019.
 • Pokud jste právnická osoba, která nemá zpřístupněnou datovou schránku, obdržíte běžnou poštovní poukázku odeslanou nejpozději 22. 5. 2019.
 • Poplatníkům, kteří vlastní nemovitosti ve více krajích, jsou složenky rozesílány až jako posledním.

Pokud tedy složenku nedostanete do 22. 5. nebo do 3. 5. nedostanete email, tak se obraťte na místní finanční úřad. Možná jste během roku měnili adresu bydliště, takže se složenka zatoulala. Daň z nemovitosti navíc můžete zaplatit i bez složenky, stačí jen vědět správnou částku daně a číslo vašeho finančního úřadu. To, že vám složenka nedorazila, vás totiž rozhodně neomlouvá při nezaplacení daně.

Do kdy se musí zaplatit daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti platíte na rok dopředu a pro termín platby existuje jednoduché pravidlo.

 • Pokud je vám vyměřena daň do 5000 Kč, tak termínem pro platbu je 31. květen, přičemž tento den musí být už peníze na účtu finančního úřadu.
 • Pokud vám byla vyměřena daň vyšší než 5000 Kč, můžete platit ve dvou splátkách, první je splatná v květnu, druhá poté do 30. listopadu. V tomto případě dostanete dvě složenky od finančního úřadu, které můžete zaplatit dle splatnosti. Daň z nemovitosti nad 5000 Kč i tak ale můžete zaplatit najednou v jedné květnové splátce.

Pokud jde o konkrétní placení, tak platit můžete samozřejmě v hotovosti na pokladně finančního úřadu, na pokladně ČNB, bezhotovostně převodem na účet, můžete využít rozesílanou daňovou poštovní poukázku. Při platbě daně z nemovitosti můžete využít i SIPO.


Částku daně se dozvíte nejčastěji dle výměru a složenky, kterou pravidelně během jara rozesílají finanční úřady. Složenky jsou posílány ve vlnách a postupně tak, aby bylo bez problémů doručeno všech 3,3 milionů složenek. Pokud nedostanete složenku hned v dubnu, tak rozhodně nemusíte začínat panikařit, složenka a výměr daně z nemovitosti vám dojde určitě během května. Informace k placení daně z nemovitosti vám také můžou přijít na emailovou adresu, to pokud jste o tento způsob zažádali na příslušném finančním úřadu. Tento email nahrazuje v podstatě složenku a najdete v něm shrnutí všech důležitých informací a platebních údajů.

Čísla účtů a další údaje pro platbu daně z nemovitosti 2019

Daň z nemovitých věcí se platí na krajské finanční úřady, konkrétní čísla účtů jsou následující:

Finanční úřad Číslo účtu
Finanční úřad pro hlavní město Prahu 7755-77628031/0710
Finanční úřad pro Středočeský kraj 7755-77628111/0710
Finanční úřad pro Jihočeský kraj 7755-77627231/0710
Finanční úřad pro Plzeňský kraj 7755-77627311/0710
Finanční úřad pro Karlovarský kraj 7755-77629341/0710
Finanční úřad pro Ústecký kraj 7755-77621411/0710
Finanční úřad pro Liberecký kraj 7755-77628461/0710
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj 7755-77626511/0710
Finanční úřad pro Pardubický kraj 7755-77622561/0710
Finanční úřad pro Kraj Vysočina 7755-67626681/0710
Finanční úřad pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710
Finanční úřad pro Olomoucký kraj 7755-47623811/0710
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710
Finanční úřad pro Zlínský kraj 7755-47620661/0710Při placení pamatujte na to, že daň z nemovitosti se platí dle místní příslušnosti místa nemovitosti a ne podle vašeho trvalého bydliště.  Takže číslo účtu a místě příslušný finanční úřad určujte podle nemovitosti. K platbě daně patří ještě následující údaje:

 • Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka – fyzické osoby nebo IČ právnické osoby
 • Konstantní symbol:
  • 1148 – při bezhotovostní platbě převodem z účtu,
  • 1149 – při hotovostní platbě běžnou poštovní poukázkou,
  • 0001– při hotovostní platbě daňovou složenkou.

Kalkulačka daně z nemovitosti

Daň z nemovitosti je jedna z daní, která je místní, tedy je odváděna do obecních a městských rozpočtů. Výše této dani je tak v rukou právě městských a obecních úřadů, takže daň se místně liší a navíc se může lišit rok od roku s tím, jak místní zastupitelstvo případně mění místní koeficienty daně. Většinou je ovšem daň z nemovitosti stejná každý rok.

Daň z nemovitosti se počítá následovně:

 • základem je výměr pro daň z pozemků a také daň ze staveb a jednotek,
 • poté do výpočtu vstupuje koeficient podle geografické příslušnosti (podle počtu obyvatel obce)
 • a případně i místní koeficient, který stanovuje místní samospráva.
 • Výši vyměřené daně můžete zjistit z naší kalkulačky.Penále za nezaplacení daně

„Úrok z prodlení se uplatňuje počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti daně z nemovitých věcí až do dne platby včetně, tj. letos od 7. června 2019 včetně.“
Pokud nezaplatíte daň do 31. května, tak stejně jako u daně z příjmů je finanční úřad benevolentní a ještě několik následujících dní můžete daň zaplatit bez pokuty a úroků z prodlení. Letos poslední termín, kdy by měl mít finanční úřad peníze za daň z nemovitosti na účtu, je 6. června. Po tomto dni, od 7. června, už naskakují za dlužnou částku úroky. Výše úroku podle § 252 odst. 2 odpovídá ročně výši dvoutýdenní repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Platná repo sazba byla k 1. 1. 2019 1,75 %, úrok za zpoždění daně je tak ve výši 15,75 % pro první pololetí roku 2019.

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.