Daň z nabytí věcí platí vždy kupující jako jednorázovou daň po získání nemovitosti. Tato daň nahradila dřívější daň z převodu nemovitostí. V roce 2020 se týká jen úplatných převodů nemovitých věcí, nevztahuje se na dědictví nebo dary. Předmětem daně je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:

• pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházející se na území ČR
• právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na územ ČR, nebo
• spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v předchozích bodech


Změna kvůli koronaviru

Kvůli koronaviru se posouvají termíny pro podání daňových přiznání a termíny pro placení daní. Tzv. liberační balíček by měl pomoci fyzickým i právnickým osobám zvládnout situaci v době nouzového stavu. Ke změně došlo tedy i při podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. Pokud by byl obvyklou lhůtou termín od 31.3. do 31.7.2020, může být daňové přiznání podáno do 31.8.2020. Ve stejné lhůtě je také potřeba zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Nezapomeňte na daň z nemovitých věcí, která se platí každý rok, ale daňové přiznání se k ní podává obvykle jen po nabytí nemovitosti.

Institut zpětného působení daňové ztráty

Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na nouzový stav a zavádí institut zpětného působení daňové ztráty, díky němuž budou podnikatelé moci uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018.


Plošné prominutí pokuty

Další úlevou je plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání od 31.3. do 31.7.2020, které může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31.8.2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později.

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.