Katastr nemovitostí je veřejný rejstřík, který obsahuje informace o různých nemovitostech, které do něj byly zapsány a jsou v něm evidovány. A cokoliv, co souvisí s nemovitostmi (vznik, zánik nebo všemožné změny práv) musí jít právě přes tento úřad. A všechny právní změny jsou platné až v momentě, až v momentě, co jsou do katastru nemovitostí zapsány.  

V praxi to vypadá přibližně takto. Při nákupu nemovitosti, např. bytu, musíte nejdříve uzavřít s druhou stranou písemnou kupní smlouvu. Poté ji spolu s návrhem na vklad vlastnického práva pro kupujícího dodat na katastrální úřad. Ten úpravu vlastnického práva (po uhrazení poplatku) potvrdí a změní. Tím je převod vlastníka dokonán. Naneštěstí v celém procesu může dojít k chybám. Ty vedou ke zbytečnému protahování celého procesu. Komplikacím se můžete vyvarovat tím, že přípravu všech nutných papírů necháte na odbornících.

 

Běžné chyby

Chyby se nejčastěji dělají přímo ve vkladové listině (na jejím základě je právo k nemovitosti do katastru zapisováno). Zpravidla to bývá v kupních či darovacích smlouvách, které je nutné k návrhu na vklad připojit. Katastr hodnotí všechny smlouvy velmi důkladně a neodpustí žádné nedostatky. Vkladová listina musí splňovat veškeré zákonné požadavky. Velmi běžné jsou chyby v označení dotčených nemovitostí v souladu s katastrálním zákonem (nelze nemovitost označit dle svého uvážení).

Problémem bývají i chybějící údaje o nemovitostech. A bohužel není možné ani zpětné doplnění. Také může dojít k tomu, že údaje ve vkladové listině a v návrhu na vklad se liší. V takovém případě nemůže úřad vklad povolit.

Všechno toto jsou naneštěstí neodstranitelné chyby. Vklad nemůže proběhnout a katastr vás poučí o tom, že můžete vzít svůj návrh zpět. Musí s ním samozřejmě souhlasit všichni účastníci. Je to rozhodně lepší než čekat na oficiální rozhodnutí o zamítnutí návrhu. To má pevně stanovené lhůty a mohlo by trvat dlouhou dobu, než byste mohli podat další návrh na vklad. Pokud však vklad vezmete zpět, tak můžete chyby opravit a opětovně ho podat.

 

Odstranitelné chyby

Kromě závažných, nezměnitelných chyb existují i takové, které lze přímo na úřadě opravit. Mezi nimi je třeba to, že váš podpis na listině není úředně ověřen. Stačí když se na úřad osobně dostavíte a podpis uznáte za vlastní. Pokud ale na listině chybí podpis kteréhokoliv účastníka, to je chyba, kterou již nejde odstranit. Napravit lze i to, kdy při podání návrhu nezaplatíte správní poplatek. Můžete ho přinést dodatečně na základě výzvy katastrálního úřadu.

 

Novinky z katastru a hlídání nemovitostí

Chcete hídat své nemovitosti a novinky z katastru?

Nyní prosím zkontrolujte svůj email. Novinky zasíláme jednou týdně, hlídání dle vašeho nastavení.